LIMO – Áldozatsegítő Szolgálat

A Libertárius Mozgalom – Áldozatsegítő Szolgálata a LIMO Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége.

g) A szervezeti egység célja: a szervezeti egység célul tűzte ki a működési területén élő lakosság
védelmezését az által, hogy összegyűjti és nyilvánosságot ad az őket ért társadalmi agresszióból, valamint
az állami kényszerek által okozott nehézségekből fakadó problémáknak. A szervezeti egység ennek
érdekében széles körben szövetségeket épít más szervezetekkel; lelki és egzisztenciális segítséget
nyújthat a szervezeti egység képviselője által áldozatnak minősített személyeknek.